Leidraad verkoopproces Spreeuwenhof te Winkel

Start verkoop en definitief inschrijven

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus houden wij geen verkoopdag. De inschrijving voor Spreeuwenhof vindt volledig digitaal plaats. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Vanaf de datum dat de verkoop definitief van start gaat, kunt u zich inschrijven voor de woning of kavel waar uw voorkeur(en) naar uitgaan, door in te loggen op uw eigen account. Inschrijven is mogelijk tot een door de ontwikkelaar aangegeven datum en tijd, door middel van een digitaal inschrijfformulier.

Dit inschrijfformulier wordt aan uw account toegevoegd en kan alleen digitaal worden ingevuld en ondertekend. Voor het invullen vragen wij een aantal gegevens, zie hiervoor kopje “Inschrijf- en toewijzingscriteria”.

In de door de ontwikkelaar aangegeven periode kunt u uw inschrijving nog wijzigen. Vergeet dan niet het aangepaste formulier wederom digitaal te ondertekenen en opnieuw te verzenden. U krijgt per e-mail een bevestiging van de aanpassing. 

Kortom: een inschrijving wordt pas doorgevoerd wanneer het formulier volledig is ingevuld, de digitale handtekening is gezet en op inschrijven is geklikt en u een bevestiging hebt ontvangen.

Toewijzing van woningen en kavels

Vervolgens worden, op een door de ontwikkelaar aangegeven datum, de woningen en kavels geloot. Is één van uw voorkeuren aan u toegewezen, dan wordt u gebeld door de makelaar en uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf dat moment heeft u een optie op een woning (of kavel). Een optie is 2 weken geldig. Mocht er geen woning (of kavel) aan u zijn toegewezen, dan krijgt u een e-mail en komt u op de reservelijst te staan. Mocht een woning (of kavel) om wat voor reden weer vrijkomen, en deze behoort tot uw voorkeuren, dan kunt u alsnog deze woning (of kavel) toegewezen krijgen. Ook hiervoor geldt, dat u dan door de makelaar wordt gebeld en uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf dat moment heeft u een optie voor de duur van 2 weken op de woning (of kavel).

Inschrijf- en toewijzingscriteria

Na de digitale inschrijfperiode zal op basis van voorkeur worden geloot. Voor het invullen vragen wij u een aantal gegevens, die wij gebruiken bij de toewijzing (inschrijfcriteria), op te geven. Zoals uw contactgegevens en die van een eventuele partner. Ook uw inkomen, geschatte waarde van een eventuele eigen woning, spaargeld, eigen vermogen en de financiële check komen hierbij aan bod, om vooraf te toetsen of u de gewenste woning of kavel daadwerkelijk kunt financieren.

Financiële check
Als service biedt de Rabobank u de mogelijkheid een financiële check uit te voeren. Klik hier voor meer informatie. Deze financieringsverklaring kunt u uploaden bij uw definitieve digitale inschrijving.

Overige voorwaarden:

  • U mag zich eenmalig (als individu of gezamenlijk met partner) inschrijven.
  • U mag meerdere voorkeuren kenbaar maken op het digitale inschrijfformulier. Mocht blijk zijn van een dubbele inschrijving, wordt u bij de verdere toewijzing uitgesloten.
  • Degene die inschrijft is tevens de contractant en koper in de koopovereenkomst. Schrijft u samen in, dan komt de koopovereenkomst op beide namen te staan. Schrijft u alleen in, dan komt de koopovereenkomst op uw naam. Belangrijk om te weten, ook voor de financiële check.
  • Natuurlijke personen die optreden in hoedanigheid van makelaar/ontwikkelaar/aannemer/belegger, of als gevolmachtigde van voormelde personen optreden, zijn uitgesloten van inschrijving.
  • Bij alle overige voorkomende uitzonderingen die niet nader in deze leidraad zijn benoemd, ligt de besluitvorming te allen tijde bij de ontwikkelaar.

 

Mocht u nu vragen hebben over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de makelaar. Klaver makelaardij, tel. 0226 - 414 008. Zij staan u met raad en daad terzijde.